MIX FOLK SONG Contest

MIX FOLK SONG Contest

Details

Description

MIX FOLK SONG Contest
"Mix Folk song Contest" ເປີດໂອກາດໃຫ້ວົງດົນຕຣີທີ່ມີຄວາມສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ປະກວດວົງດົນຕຣີ ໂຟກຊອງ
#ລາຍລະອຽດລາງວັນ
1. ວົງທີ່ຊະນະເລີດລາງວັນທີ່ 1 ຈະໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນມູນຄ່າ10 ລ້ານກີບ, ແລະ ຍັງຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ທາງ ຮ້ານອາຫານ ສວນນ້ຳພຸ ເປັນວົງດົນຕຣີ ປະຈຳຮ້ານ
2. ຮອງ...More

Did you go?

  • Went

0 Comments Write your comment

    1. Loading...