Legend of Rock Concert 10/11/2017 at Hard Rock Cafe Vientiane

Legend of Rock Concert 10/11/2017 at...

Details

Description

Legend of Rock Concert 10/11/2017 at Hard Rock Cafe Vientiane
ຮາດຣ໋ອກ ຄາເຟ ວຽງຈັນ ພູມໃຈສະເໜີ
LEGEND OF ROCK CONCERT

ພົບກັບ ໄທ ທະນາວຸດ, ແສນ ນາກາ ແລະ ກົບ ໄມໂຄຣ
ທີ່ຈະມາສ້າງຄວາມມັນ ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017 ນີ້!!

*ບັດຈະມີຂາຍໄວໆນີ້ ແລະ ມີຈຳນວນຈຳກັດ
 More

Did you go?

  • Went

0 Comments Write your comment

    1. Loading...